25. 8. 2020

Včeličky

E-mailová adresa: vcelicky15@gmail.com

Třída Včeličky svůj provoz začíná v 6.15 hodin a končí v 16.45 hodin.

Třída se nachází v 1. patře rozlehlé budovy. Je rozdělena na dvě části – hernu s kobercem a třídu se stolečky a židličkami,
v této části také můžou děti využívat interaktivní tabuli, jednak pro hru, ale také se zde využívají programy pro rozvoj školní
připravenosti. Děti mohou pracovat samostatně, ve skupinkách či pod vedením dospělého.
V předškolácké třídě máme zavedená pravidla a rituály, která se snažíme dodržovat. Jedná se o ranní přivítání, „uklízecí“ písničku,
která nám napoví, kdy je čas ukončit hru a uložit hračky na své místo, umístění značky na magnetickou tabulku, kde děti poznačí,
zda jdou domů po obědě či po odpočinku. Dalším každodenním rituálem budou zdravotní a jógové cviky a také diskusní kruh,
kde se děti mohou podělit o své zážitky s kamarády.

Jedna rozdílná změna nás čeká při plnění předškoláckých úkolů:

 • Vždy v pondělí se seznámíme s úkoly (pracovními listy) na daný týden. Úkoly plníme, jak grafomotorické, tak logiké, předmatematické,
  jazykové atd. Úkoly jsou na celý týden. Děti si samy zvolí, kdy budou úkoly plnit – tím učíme děti zodpovědnosti a dovednost
  organizovat si práci a volný čas – předškoláci již ve většině dovedou odlišit hru od práce.
 • Všechny děti mají ve třídě svou skříňku se značkou, do které si mohou také odkládat své vlastní obrázky nebo výrobky.

Co nás například čeká:

 • procvičování ruky, oka, ucha a také pusy
 • učit se spoustu básniček a písniček
 • rodiče potěšíme vystoupením na vánoční besídce
 • budeme pravidelně navštěvovat tělocvičnu na ZŠ Řehořova (dle počasí)
 • budeme pozorovat, seznamovat se, objevovat, prozkoumávat
 • a především si budeme hrát

Tak Vás prosíme “Držte nám palce“!


Lenka Maštová

Zástupkyně ředitelky

Valerie Staňová

Učitelka