25. 8. 2020

Berušky

E-mailová adresa: berusky15@gmail.com

Ahoj v Beruškách!

Třída Berušek je v provozu od 7.15 hod do 16.00 hod. Od 6.15 hod do 7.15 hod se děti scházejí ve třídě Včeliček. 
Po uzavření třídy Berušek v 16.00 hod opět p. učitelka převede děti z třídy Berušek do třídy Včeliček, kde provoz končí v 16.45 hod.

Našim cílem je, aby se nové děti postupně adaptovaly na nové prostředí a začlenily se do kolektivu. Budeme děti podporovat v kamarádských vztazích
a také se věnovat rozvíjení samostatnosti dětí nejen v sebeoslužných činnostech. Zaměříme se na získávání prvních zkušeností s výtvarnými, pracovními i hudebními činnostmi.
Podporovat budeme u dětí také rozvoj pohybových schopností, jemné i hrubé motoriky.
Seznámíme se jednoduchými pravidly třídy. Každý den se přivítáme písničkou a pošleme si pohlazení s přáním pěkného dne.
A hlavně si budeme hrát, protože hra plní v předškolním věku velice důležitou roli.

Třídní vzdělávací program je rozpracován do témat. Prolínají se v něm všechny výchovně vzdělávací činnosti.

Ahoj berušky – každý den se na vás těšíme 🙂


Bc. Tereza Robenková

Učitelka

Bc. Monika Bělochová

Učitelka