17. 3. 2020

Zlaté rady

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je

Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte společně s dítětem, které už do školky chodí – mělo by tam ale chodit rádo, aby vaše dítě nevystrašilo líčením špatných zážitků. Vyhněte se negativním popisům, jako „Tam tě naučí poslouchat!“, „Tam se s tebou nikdo dohadovat nebude!“ a podobně.

2. Zvykejte dítě na odloučení

Při odchodu například do divadla láskyplně a s jistotou dítěti řekněte, že odcházíte, ale ujistěte ho, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je tajně se vyplížit z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

3. Veďte dítě k samostatnosti

Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo si dojít na záchod.

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky

Ano, rozumíte obavám dítěte, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne, zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) a vyhněte se výhrůžkám typu „Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne.“

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní

Rozloučení by se nemělo příliš protahovat, ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného

Může jít o plyšáka, hračku, šátek, něco, co dítěti dodá pocit bezpečí.

7. Plňte své sliby!

Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy

Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli nástup dítěte do školky přehodnotit. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem

Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí, ale přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě, že pokud den ve školce proběhne v pohodě, dítě chvalte a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo dítěti kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

10. Promluvte si s učitelkou

Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte. Ze začátku můžete s dítětem jít do třídy, dítě může být ve školce jen dvě hodiny.