17. 3. 2020

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád kuchyně

Obědy se dětem v mateřské škole vydávají v čase od 11.45 do 12.30 hodin.

Obědy do čistých jídlonosičů (nikoliv sklenic) jsou vydávány rodičům z kuchyně od 11.30 do 11.45 hodin.

Způsob odhlašování

  1. V každé třídní šatně je umístěn sešit k přihlašování či odhlašování dětí ke stravování. V pondělí děti odhlašte nejpozději do 8.00 hodin. Na každé další dny (úterý – pátek) musíte dítě odhlásit vždy den předem do 12.30 hodin (v pondělí odhlásit na úterý, v úterý na středu, ve středu na čtvrtek, ve čtvrtek na pátek, v pátek a v pondělí do 8.00 hodin na pondělí).
  2. Dítě odhlášené ze stravování je nutné přihlásit den předem (před vstupem do MŠ), a to do 12.30 hodin.
  3. Děti se mohou odhlásit či přihlásit také osobně nebo telefonicky na číslo do kuchyně 548 538 580 nebo na číslo do třídy 605 281 179.
  4. V případě nemoci mají rodiče právo vyzvednout si jeden oběd pro svoje dítě a odnést si jej domů. Na další den se dítě odhlašuje ze stravování. Při neodhlášení dítěte je cena oběda zvýšena pro 6leté dítě na 60,- Kč a pro 7leté na 64,- Kč.

Způsob placení (na účet 85337621/0100)

Můžete platit ze sporožirového nebo bankovního účtu, složenkou, výjimečně hotově. Platba musí být provedena nejpozději do 5. dne v měsíci. Pokud nebude stravné uhrazeno nejpozději do následujícího měsíce, má paní ředitelka právo po upozornění rodičů odhlásit dítě z docházky. Placení stravného patří k povinnostem rodičů!

Vyúčtování přeplatků a nedoplatků se provádí jednou za rok, a to v září následujícího školního roku. Pokud jsou přeplatky za kalendářní rok vyšší než 500,- Kč, bude úplata vyúčtována.

Další informace

Školní jídelna je v provozu od 6 do 15.00 hodin.

Informace o školní jídelně podává paní vedoucí školní jídelny po domluvě. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny jsou ve středu od 7 do 16 hodin.

Cena stravování za den pro daný školní rok je 39,- Kč pro děti ve věku 3 – 6 let. Pro děti nad 7 let je cena za den 43 Kč.

Pitný režim je zaveden, podává se čistá voda, voda s citronem, čaj, sirup, džus.