17. 3. 2020

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád kuchyně

Obědy se dětem v mateřské škole vydávají v čase od 12.00 do 12.30 hodin.

Obědy do čistých jídlonosičů (nikoliv sklenic) jsou vydávány rodičům z kuchyně od 11.30 do 11.45 hodin.

Způsob odhlašování

  1. V každé třídní šatně je umístěn sešit, do kterého se osobně odhlašují a přihlašují děti ke stravování do 12,30 hod a to den předem (např. v pátek na pondělí, v pondělí na úterý…).
  2. Dítě odhlášené ze stravování je nutné přihlásit den předem (před vstupem do MŠ), a to do 12.30 hodin.
  3. Děti se mohou odhlásit či přihlásit také osobně nebo telefonicky na číslo do kuchyně 548 538 580 nebo na číslo 605 281 179.
  4. V případě nemoci mají rodiče právo vyzvednout si první den neplánované nepřítomnosti oběd pro svoje dítě a odnést si jej domů. Na další den se dítě odhlašuje ze stravování. Při neodhlášení dítěte je cena oběda zvýšena pro 6leté dítě na 75,- Kč a pro 7leté na 79,- Kč.

Způsob placení (na účet 85337621/0100)

Můžete platit trvalým nebo jednorázovým příkazem na bankovní účet, výjimečně hotově. Platba musí být provedena nejpozději do 25. dne předchozího měsíce. Pokud nebude stravné uhrazeno nejpozději do následujícího měsíce, má paní ředitelka právo po upozornění rodičů odhlásit dítě z docházky. Placení stravného patří k povinnostem rodičů!

Vyúčtování přeplatků se provádí na konci školního roku, nejpozději do 31. 8.

Další informace

Školní jídelna je v provozu od 6 do 14.30 hodin.

Informace o školní jídelně podává paní vedoucí školní jídelny po domluvě. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny jsou ve středu od 7 do 16 hodin.

Cena stravování za den pro daný školní rok je 46,- Kč pro děti ve věku 3 – 6 let. Pro děti, které dosáhnou během školního roku 7 let, je cena za den 50 Kč.

Pitný režim je zaveden, podává se čistá voda, voda s citronem, čaj, sirup, džus.

V Brně dne 1. 5. 2022

Vaňorková Věra

ředitelka MŠ