26. 8. 2020

Školné a stravné

ŠKOLNÉ

(číslo účtu pro platbu: 6876670217/0100)

420,-Kč celodenní pobyt

280,-Kč pobyt na 4 hodiny denně

Děti, které v daném školním roce dovrší 6 nebo 7let, školné nehradí.

STRAVNÉ

(číslo účtu pro platbu: 85337621/0100)

Změna nákladů na stravování od 1.1.2018

Děti od 3 do 6 let:Děti 7leté:
Snídaně a dopolední přesnídávka7,- + 3,- = 10,-8,- + 3,- = 11,-
Oběd15,-16,
Odpolední svačinka8,-10,-
Celkem33,- Kč37,- Kč
Měsíčně se tedy jedná o platbu:660,- Kč740,-Kč