26. 8. 2020

Školné a stravné

ŠKOLNÉ

(číslo účtu pro platbu: 6876670217/0100)

550,-Kč celodenní pobyt

275,-Kč pobyt na 4 hodiny denně

Děti, které v daném školním roce dovrší 6 nebo 7 let, školné nehradí.

STRAVNÉ

(číslo účtu pro platbu: 85337621/0100)

Změna nákladů na stravování od 1.5.2022

Děti od 3 do 6 let:Děti 7leté:
Snídaně a dopolední přesnídávka10,- + 3,- = 13,-11,- + 3,- = 14,-
Oběd23,-25,
Odpolední svačinka10,-11,-
Celkem46,- Kč50,- Kč
Měsíčně se tedy jedná o platbu:920,- Kč1000,-Kč