26. 8. 2020

Režim dne

6:15 – 7:15scházení dětí ve třídě Včeliček, vlastní hry
7:00nabídka pitného režimu
7:15přecházení dětí do tříd Berušek, Motýlků, Sluníček
8:45 – 9:15podávání přesnídávky a ovoce
do 8:30příchod všech dětí do MŠ
7:15 – 9:45činnosti skupinové, individuální, zájmové, řízené, integrované
9:45 – 11:45příprava, pobyt venku
11:45 – 12:00převlékání, hygiena, příprava na oběd
12:00 – 12:30oběd, hygiena
12:20 – 12:35děti odchází po obědě domů
12:30 – 14:15spánek, hygiena
od 13:15činnosti s nespavými dětmi, zájmové činnosti, činnosti předškoláků
14:15 – 14:45odpolední svačinka
14:40 – 16:00děti se rozcházejí domů
16:00děti přechází do třídy Včeliček
14:45 – 16:45odpolední zájmové činnosti