MŠ

Prázdninový provoz

O prázdninách budou v provozu třídy Včeličky a Berušky. Od 6:15 do 7:15 a od 16:00 do 16:45 bude zachován provoz ve třídě Včeliček. Děti ze Sluníček budou docházet do třídy Včeliček a děti z Motýlků do třídy Berušek.