Změna výše platby za stravné

Změna výše platby za stravné od 1. 5. 2022

Děti 3-6 let za stravování za den 46 Kč – měsíčně 920 Kč.

Děti 7-10 let za stravování za den 50 Kč – měsíčně 1000 Kč.

Bližší informace na nástěnce v šatně MŠ nebo u vedoucí stravování.