Změna pravidel při odhlašování na pondělí

Vážení rodiče,

vzhledem k narůstajícím cenám za všechno, a především k pondělním odhláškám dochází k provaření stravy, je potřeba změnit způsob odhlašování stravy.

Protože škola vyváží stravu i na ostatní mateřské školy, je velmi obtížné správně nanormovat počet strávníků v časovém limitu pondělka do 8:00.

Abychom si ušetřili penízky alespoň tam, kde můžeme, musíme změnit pravidla k odhlašování v pondělí do 8:00, toto pravidlo nebude platit už od 1. 4. 2022.

Prosíme rodiče, aby odhlášení na pondělí vždy hlásili už v pátek předešlého týdne do 12:30 a pokud bude v pondělí dítě nepřítomné ve školce (z důvodu nemoci apod.), má nárok na oběd a můžou si ho rodiče vyzvednout.

Změny:

  1. Zrušení pravidla do 8:00 odhlašování obědů na pondělí
  2. Pondělní nepřítomnost ve školce – možnost vyzvednutí oběda
  3. Pondělní nepřítomnost – odhlášení dítěte u oběda už v pátek nejpozději do 12:30

Platnost změny pravidel při odhlašování stravy na pondělí nejpozději od 1. 4. 2022.