Začátek školního roku

Prázdniny nám končí a nový školní rok začíná!

Informace ohledně epidemiologického opatření:

  • dospělé osoby musí mít ve vnitřních prostorech MŠ respirátor
  • děti jsou vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek
  • děti v MŠ se nemusí podrobovat testování

Seznamy tříd se jmény dětí jsou vystaveny na nástěnce vedle budovy u rampy.

Těšíme se na Vás!