Zápis do MŠ

Jak získat přihlášku? Přihlášku si stáhněte na webové adrese https://zapisdoms.brno.cz/ ve formátu pdf. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete vyzvednout v naší MŠ ve středu 14. 4. 2021 v 10:00 – 11:00 a 14:00 – 16:00 nebo na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková nebo Mgr. Hudcová, dveře č. 104.

Průběh přijímacího řízení: Probíhá od 1. do 30. dubna 2021 Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný indikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Pokud si přihlášku vytisknete doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat. Pro získání přihlášky musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny.

Sběr přihlášek Probíhá 3. a 4. května 2021 v době od 8:00 do 16:00 na jednotlivých mateřských školách.

Způsoby podání
 - datová stránka školy ez8kcd
 - poštou
 - osobním podáním ve školce
Doklady k zápisu  
 - rodný list - kopie 
 - občanský průkaz, doklad o bydlišti, jel-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného 
v OP 
 - lékařské potvrzení nebo doklad o očkování - netýká se dětí, které dosáhnou 
pěti let do 31. 8. 2021 
 - přihláška musí být řádně vyplněná a podepsaná
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DÍTĚTE
Věk - věková skupina (věk dítěte je vždy počítán k 31. 8. 2021)
- Předškoláci z příslušného školského obvodu
- čtyřletí z příslušného školského obvodu
- tříletí z příslušného školského obvodu
- předškoláci mimo příslušný školský obvod
- tříletí mimo příslušný školský obvod
- tříletí (od 1. 9. di 31. 12. 2021) z příslušného školského obvodu
- tříletí (od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2021) mimo příslušný školský obvod
- dvouletí
Trvalý pobyt - pobyt v městě Brně
- trvalý pobyt dítěte (v případě cizinců místo pobytu) na území městské části
 města Brna, kde se nachází MŠ
- trvalý pobyt dítěte na území města Brna
- Ostatní
Docházka - každodenní docházka dítěte
- s celodenní délkou pobytu
- s půldenní délkou pobytu
Sourozenec
- již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021)
- nenavštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku