Potvrzení o zaplacení školného

Prosíme rodiče, kteří potřebují vystavit Potvrzení o zaplacení školného za předškolní vzdělávání – 2020, aby telefonicky nebo e-mailem kontaktovali MŠ.